Klangmassage

-en DjupavslappningIndividuell Klangmassage enligt Peter Hess

Här ligger klienten ner på en massagebänk. Klangskålar placeras på olika ställen på kroppen och slås an med en filtbeklädd stav. Det uppstår en vibration och en vacker ton . Vibrationerna ger en mjuk massage och en djup rofylld avslappning.

Klangmassage är perfekt för dej med smärtproblematik som kanske upplever att besvären förvärras av klassisk massage.

Effekter

Klangmassage är framförallt en metod för att uppnå stressreducering och djup avslappning. Den djupa avslappningen kan möjliggöra och supporta kroppens eget självläkande system.


Andra effekter som kan uppkomma.

Stärker kroppens självläkande förmåga
Varsam massage och harmonisering på olika nivåer i kroppen
Sänker stress, ångest och oro
Förbättrar sömn
Kan sänka blodtryck
Smärtreducering
Frigörelse av blockeringar och spänningar
Positiv påverkan på individens självkänsla, kreativitet och energi
Lättare att lämna gamla mönster medvetandegöra och skapa ny inriktning i livet
En känsla av livsglädje

Man kan bli extra trött och få olika utrensningssymtom som går över inom kort. Viktigt att dricka mycket vatten efter en behandling och ha utrymme för lugn och ro.

Rekommenderas att man går minst 3 gånger för att uppnå mer varaktig effekt.


Klangmassage kan ej och ska ej ersätta sjukvårdande behandling utan ska ses som ett komplement.


Om Klangmassage


Vad är Klangmassage?

Klangmassage är en holistisk metod skapad av Peter Hess en tysk ingenjör.
Hess var intresserad av ljudtraditioner och hur de påverkade kropp och sinne. Han och en
kollega reste i Indien, Nepal och Tibet för att hämta inspiration och upplevelser av ljud. Kring
1980 började han arbeta med sjungande klangskålar. Klangmassagen skapades och
applicerades på den västerländska kulturen.

Själva klangskålarna består av 12 olika metaller och är hantverksmässigt smidda i Nepal.
Framställningen sker i samarbete med ljudexperter, läkare och ingenjörer för att skålarna
verkligen ska hålla hög kvalitè och att vibrationerna är i rätt frekvens för att passa kroppens
behov.
På Peter Hess institutet i Tyskland fortsätter arbetet med att vidareutveckla och sprida kunskap
om metoden. Olika studier har gjorts och pågår kring Klangmassage och dess effekter ex vid
högt blodtryck, vad händer i hjärnan, den neurala effekten osv.

I Europa förekommer Klangmassage bl.a inom Inom wellness/spa och som ett pedagogiskt
verktyg inom barnverksamhet. Klangmassage förekommer också inom sjukvården på ett
naturligt sätt som ett komplement till övrig vård. Ex inom palliativ vård, missbruksvård, psykiatri demensvård. I vårt grannland Danmark finns Klangmassage bla inom missbruksvård samt inom psykiatri.

Vad innebär metoden?

Klangerna och vibrationerna skapar tusentals olika frekvenser som påverkar hela vår kropp
och sinne.
Kroppen består av över 70% vatten och forskning visar att ljudvibrationer påverkar den
molekylära strukturen i kroppen. Det blir en slags inre massage. Cellers informationsutbyte
näringsintag samt signalsystem stöds. Kroppen kan därmed bättre hjälpa sig själv i helande
och läkande processer.
Vi får en väldigt djup avslappning som möjliggör och främjar det egna självläkande systemet. Idag går ju många människor runt med ett stresspåslag vilket i längden är skadligt.
Förutom den terapeutiska effekten så är också upplevelsen av klangmassagen en stund av fylld av ro, skönhet och en känsla av att bada i klingande välljud.

Hur går det till?

Klienten får lägga sig fullt påklädd på en massagebänk klangskålar av olika storlekar placeras
på kroppen och slås an med en liten filtbeklädd pinne. Först behandlar man baksida därefter framsidan.
Det finns olika variationer av behandling från generell bas behandling till mer specifika
behandlingar vid vissa besvär. Behandlingen tar ca 45 minuter men med samtal före och efter får man räkna med en 1 timma. Vid första besöket tar det lite längre tid ca 75 minuter.

Jag utför inte klangmassage behandling om/när

under graviditet

du har pacemaker

under pågående infektion